Aydıntepe Mah. Sevindik Sk. No: 20/9 Tuzla/İSTANBUL
trende

Sprey su yalıtımı nasıl yapılır

blank

Çatı su ve ısı izolasyon ürünleri

Sprey su yalıtımı nasıl yapılır; genel olarak iki ana başlık altında yapılır. Bunlar yüzeysel su yalıtımı ve yapısal su yalıtımıdır. Yapısal sprey su yalıtımında, su geçirimsizliği istenen harç, beton vb. yapı malzemesi içine üretimi sırasında kimyasallar eklenir. Bu kimyasalların özelliği ise malzeme içindeki porozite denilen gözenekliliği ortadan kaldırmaktır. Bilindiği üzere porozite arttıkça geçirimlilik artmaktadır.

Yapısal su yalıtım malzemeleri eklendikleri yapı malzemesine genelde kürlenme aşamasında etki ederler. Birkaç farklı mekanizma ile malzeme içindeki hava boşluğu miktarını sayıca ve boyutça azaltırlar. Bunlardan en bilineni hava sürükleyici olarak kullanılan malzemelerdir. Yapılarında yağ alkolü ve amonyum tuzu gibi kimyasallar içermektedirler. Sertleşmekte olan betonun içindeki havayı kütle dışına sürüklemeye veya homojen dağılmış küçük boşluklar halinde kalmasını sağlar. Bir diğeri ise su geçirimsizlik katkılarıdır. Bu tip katkılarda karışım malzemesine betonun karışımı sırasında eklenir. Eklenen betonun karışım suyunu azaltarak bir miktar da hava sürüklerler.

Sprey su yalıtım ürünleri karışım oranlarına veya uygulama tekniğine dikkat edilmesi gereken ürünlerdir. Bu tür ürünlerle elde edilen yapı malzemesinin laboratuvar koşullarında test edilerek kullanılması gerekir. Ayrıca basınçlı su etkisindeki yüzeylerde kullanılmaları yeterli sonuç vermemektedir. Ancak yapı elemanının su etkisinde olduğu durumlarda bu tür ürünler sonuç verebilmektedir. Yapısal sprey su yalıtımı ürünleri güvenilir ve kesin sonuç sağlayamamaları sebebiyle su yalıtımı malzemeleri içerisinde değerlendirilmemişlerdir. Yüzeysel sprey su yalıtımı ise temel olarak su etkisinden korunacak yapı elemanı ile su arasına su geçirmez bir membran uygulanması gerekir. Yani, yüzeyde membran oluşturmak firmanın yapılış şekline ve ürünün çeşidine göre örtü membran, likit, sürme membran ve püskürtme membran olarak adlandırılır.

Yüzeysel sprey su yalıtımda membranın çeşidine göre farklı uygulamalar olsa da ortak önem kazanmış noktalar da vardır. Bunların başında gelen yalıtım uygulanacak yüzeyin sağlamlığıdır. İnşaat artığı, toz, kireç, boya, yağ vb. kalıntılar mutlaka uygulama yapılacak yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzey yeterince iyi değilse yüzeyde erozyon meydana geliyorsa mutlaka bazı kısımlar kazınmalı ve uzaklaştırılmalıdır. Bu uygulama sonucunda yüzeyde meydana gelen pürüzlükler ve tamir gerekmektedir. Bu nedenle üretilmiş özel tamir harçları veya amaca uygun olarak kendi hazırlayacağımız malzeme ile yüzey düzleştirilmeli, pürüzlülükler giderilmelidir.

Yalıtım malzemesi uygulanacak yüzeylerin kuru olması da çok önemlidir. Her ne kadar bazı ürünlerin ıslak zeminlere uygulanabilir olduğu söylenilirse de suya uygun yüzeylere uygulanan yalıtım malzemesini bünyesine kabul etmeyecektir. Uygulanan malzemenin yüzeydeki dişlere tutunması ve mümkünse penetre olması istenen bir durumdur. Bu sayede malzemenin yüzeye yapışması sağlanmaktadır. Suya doygun bir yüzeyde ise yüzey ıslak ve yüzey boşlukları su ile dolu olduğu için bu yapışma meydana gelmeyecektir. Genellikle çift komponentli olarak hazırlanmış olan sürme ve püskürtme ürünlerin raf ömürleri kısıtlıdır. Uygulayıcının son kullanma tarihine ve depolama koşullarına dikkat etmesi gerekmektedir.

Uygulayıcının şantiyede solvent, su gibi ürünlerle seyreltmesi ya da karıştırarak daha kolay sindirilmesi gereken durumlarda üreticinin bildirdiği karışım oranlarına uyması çok önemlidir. Karışımın uygun araçlarla ve yeterli sürede tüm malzemeyi kapsayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Aksi halde malzeme homojen hale getirilemeyecek, yüzeye uygulanan malzeme farklı fiziksel ve kimyasal özellikler gösterecektir. Malzemenin hazırlanışında ve uygulama kalınlığındaki hatayı azaltmak amacıyla örtü membranlar geliştirilmiştir. Genellikle bir taşıyıcı katman ile birlikte üretilirler. Aynı zamanda içinde mermer tozu, kalsit gibi dolgu malzemeleri de bulundurabilirler. Bu sebeple sürme esaslılardan daha verimli ve ekonomiktirler.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: